Tình hình thị trường chứng khoán hậu Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 231 | Cật nhập: 4/16/2022 3:49:17 PM | RSS

Hậu sự việc Trịnh Văn Quyết của FLC và Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh, thị trường chứng khoán lại phớt lờ các ảnh hưởng của chúng. Ta xem xét chỉ số đại diện Vnindex xem sao.

Trên đồ thị ProCC trong bộ côgn cụ AdproVe50 và có sẵn trong mục "Lọc Tín Hiệu" trên web này, Vnindex dã hoàn tất tạo hình phân kỳ giảm giá với CungCauNew chính xác cả về thời gian lẫn mức độ và các gì đến tất phải đến: Vnindex trước ngưỡng của phớt lờ Trịnh Văn Quyết của FLC và Đỗ Anh Dũng của Tân Hoàng Minh.

Tình hình thị trường chứng khoán hậu Trịnh Văn Quyết và Đỗ Anh Dũng