Help của AdproSD52 và AdproVe52 hoàn thành

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 602 | Cật nhập: 8/6/2022 10:05:42 AM | RSS

AdproVe52 chưa ra mắt, bản hiện tại đang là AdproVe51.

Tải hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn QTRR tại đây.

hoặc tải luôn cả bộ công cụ AdproSD52 (request) hoặc AdproVe51 (request). Tải Amibroker6.3Pro tại đây (không request)

Lưu ý kỹ mục hướng dẫn lọc / tối ưu Optimize và cách chọn kết quả áp dung vào thực tế.

Hình ảnh phái sinh VN30F1M trên ProCC ngày 1Jul2022

Help của AdproSD52 và AdproVe52 hoàn thành

Adwin