Hướng dẫn sử dụng tín hiệu ProCC

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 697 | Cật nhập: 4/20/2022 12:11:17 PM | RSS

để dùng tin hiệu ProCC hiệu quả cao, bạn cần quan sát trước tín hiệu: Mũi tên Mua màu xanh dưới đít nến còn mũi tên cho Bán mà hồng trên đầu nến.

Hinh 1: tín hiệu của ProCC trên cổ phiếu FLC Daily ngày tới 15/04/2022 dưới chế độ xem là CandleStick:

Hướng dẫn sử dụng lọc tín hiệu ProCC

Hinh 2: tín hiệu của ProCC trên cổ phiếu FLC Daily ngày tới 15/04/2022 dưới chế độ xem là HeikenAshi:

Hướng dẫn sử dụng lọc tín hiệu ProCC

Hình 3: tín hiệu StrongLong=1 được tô màu xanh và StrongShort=1 được tô màu đỏ trên đồ thị Weekly:

Hướng dẫn sử dụng lọc tín hiệu ProCC

Hình 4: trả lại đồ thị Daily của FLC có tô màu theo tín hiệu ProCC trên đồ thị Weekly :

Hướng dẫn sử dụng lọc tín hiệu ProCC

Bạn sẽ thấy việc chọn đúng tín hiệu sẽ giảm thiểu rũi ro gần như bằng zero và gia tăng tói đa lợi nhuận.

Giao dịch theo TrendMaps:

Bước 1: vào trang web TinHieuCK.com vào mục lọc tín hiệu chọn ProCC hoặc click tại đây để mở ProCC

bấm chuyển sang sheet tên Weekly.

Chọn mã có tin hiệu StrongLong=1.

Bước 2: Ghi nhớ tên mã đã chọn ở trên, bấm chuyển về sheet Daily; trượt tìm mã đã chọn

Bước 3: quyết định giao dịch. Sẽ mua nếu mã mfinh chọn có các tín hiệu sau:

- StrongLong=1: Mua và mua tiếp.

- FirstLong30%: Mua trước 1/3 vốn (dành cho mã này).

- Cover70%: Mua trước 1/3 vốn (dành cho mã này).

- CoverALl: Mua trước 1/3 vốn (dành cho mã này).

Bước 4: chốt lời.

Sau khi mua và nắm giữ CP, quan sát tín hiệu tại sheet Daily, nếu có các tín hiệu sau

- Sell70%: Chốt lời 2/3 số lượng CP này.

- Sell100%: Chốt lời hết.

- StrongShort=1: Chốt hết.

Bước 5: Lan tỏa

Bạn gần như không thể thua nếu tuân thủ nguyên tắc giao dịch nói trên. Vấn đề là bạn sẽ thắng được bao nhiêu % mà thôi, điều này tùy thuộc vào niềm tin của bạn. Hãy lan tỏa tới bạn bè mình kết quả giao dịch nhé.

Nếu thấy cần thiết hãy đăng ký tư vấn để được chính Adwin giúp đỡ.

TinHieuCK.com chỉ giúp bạn định hướng giao dịch, bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng với kết quả của mình.

Adwin

#StrongLong #Strongshort #Sell70% #Cover70% #Buy30% #Sell>70% #Sell100% #SellAll #Rest30% #Short30% #Cover>70% #Cover100% #Cover #TargetMin #TargetMax