Hướng dẫn sử dụng tín hiệu ProCD

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 369 | Cật nhập: 4/22/2022 10:06:30 AM | RSS

Hiệu quả nhất là khi bạn giao dịch theo trendmaps.

Bước 1: bạn xác định trendmaps của mã nào đó bằng cách xem bộ lọc hàng ngày. Hãy chọn ma có tín hiệu StrongLong=1 trong sheet tuần, ví dụ Bạn thấy mã ALV trong sheet tuần có StrongLong=1. tức trendmaps hàng tuần của mã này là tăng.

Hướng dẫn sử dụng tín hiệu ProCD

Bước 2: trendmaps của ALV hàng tuần là tăng thì bạn xem trong sheet Daily nếu ALV có tín hiệu sau thì bạn có thể mua:

- ALV có tín hiệu StrongLong=1: Mua!

- ALV có tín hiệu Mua 30%: Mua 30% khả năng mua dành cho mã này.

- ALV có tin hiệu Cover: mua!

- Giá ALV tiến sát hoặc vượt qua mức TargetMin trong sheet lọc hàng ngày: Mua!

Bước 3: Bán chốt lời / cắt lổ.

- Khi bạn thấy mã của mình đang giữ chạm hoặc vượt qua mức TargetMax trong sheet lọc hàng ngày: Bán!

- Khi bạn thấy mã của mình có tín hiệu là 1 các trường sau: StrongShort, Sell70%, SellAll thì bán.

- Khi bạn thấy mã của mình mất trendmaps (tuần trước xem có StrongLong=1 mà hiện ko có tín hiệu này) thì bạn có thể bán tự do (bán không cần tín hiệu).

Bước 4: Xem lại file lọc thường xuyên mỗi ngày ít nhất 3-4 lần để theo dõi tín hiệu mã của mình đang ở tình trạng nào.

Bước 5: Hãy chia sẻ thông tin khả năng giao dịch của bạn với bạn bè hoặc báo cho Adwin biết.

TinHieuCK.com chỉ giúp bạn định hướng giao dịch, bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng với kết quả của mình.

Adwin

#StrongLong #StrongShort #FirstLong30% #Sell>70% #Sell100% #SellAll #Rest30% #FirstShort30% #Cover>70% #CoverAll #Cover #TargetMin #TargetMax