Hướng dẫn sử dụng tín hiệu SlopeHas

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Xem: 422 | Cật nhập: 4/20/2022 12:09:29 PM | RSS

Hướng dẫn sử dụng tín hiệu SlopeHas

Giao dịch theo trendmap

1 - Xác định trendmaps của mình bằng cách vào TinhieuCK.com bấm SlopeHas trong mục lọc tín hiệu hoặc Click tại đây.

trong sheet Weekly, bạn có thể bấm tiêu đề để sắp xếp, hãy chọn các mã có tín hiệu Buy=1 (tương đương StrongLong =1 tróng các kỹ thuật khác)

2- Xác định điểm vào: trong sheet Daily hãy tìm mã của mình đã chọn bên sheet weekly, nếu có các tín hiệu sau:

- Tín hiệu Buy=1: Mua!

- Tín hiệu Cover100%=1: Mua!

- Giá thấp nhất phiên hiện tại (L) tiến gần mức TargetMin: Mua! (ngược lại tiến gần TargetMax thì chốt lời).

- Tín hiệu Buy30%: Mua nhưng chỉ mua 30%, chờ tín hiệu Buy =1 để mua tiếp.

3 - nếu đã và đang giữ CP, chốt trong các trường hợp sau:

- Tín hiệu Short=1: Chốt sạch.

- Tín hiệu Sell70%: Bán 2/3.

- Tín hiệu Sell100%: Bán hết.

- Giá cao nhất hoặc giá hiện tại tiến sát TargetMax: Chốt lời.
đơn giản vậy thôim thắng liên tục nhé, cực kỳ khó làm bạn thua tuy vậy TinHieuCK.com chỉ giúp bạn định hướng giao dịch, bạn sẽ là người chịu trách nhiệm cuối cùng với kết quả của mình.
Hãy lan tỏa kết quả giao dịch của bạn.
Adwin
#Buy #Short #Buy30% #Sell>70% #Sell100% #SellAll #Rest30% #Short30% #Cover>70% #Cover100% #Cover #TargetMin #TargetMax