Video hướng dẫn backtest tối ưu kỹ thuật Optimize

[ Điểm đánh giá5/5 ]1 người đã bình chọn
Đã xem: 680 | Cật nhập lần cuối: 10/12/2023 7:54:32 AM | RSS

Nôm na của Optimize là giả sử ta lấy 2 đường trung bình 5 và 10 làm tín hiệu giao dịch Buy khi Ma5 cắt Ma10 nhưng ko chắc Ma5 và Ma10 mang lại két quả hiệu quả hay khong và tốt nhất chưa. Khi backtest đẻ tím ra thông số tốt nhất thì hệ thống sẽ lấy Ma5 với Ma11, rồi Ma5 với Ma12 .... Ma6 với M10, Ma7 với Ma11 ...vv sau khi hoàn tất ta sẽ so sánh các kết quả với nhau và chọn ra các kết quả tốt nhất, đói chiếu với thống số tốt nhất và đưa vào sử dụng.

Chi tiết Video

(Update 12Oct2023) Nếu video không hiển thị được, bạn vui lòng xem trực tiếp trên Youtube bằng link:

https://youtu.be/TfXUifrnY6Q?si=1cScHfPibXrcABZq

Khi tối ưu hoàn tất ta sẽ nhấp sắp xếp cột NetProfit (hay NetProfit% cũng đc). Chúng ta sẽ lựa chọn 1 trong các kết quả tốt nhất đó sao cho

- phần trăm rũi ro thấp nhất MaxDrawDown% hoặc MaxSysDrawdown%.

- Lợi nhuận tốt nhất.

Cả 2 bộ công cụ AdproVe50 và AdproSD50 đều cho phép Optimize nhiều kỹ thuật, riêng AdproVe50 cho phép Optimize thẳng vào hệ thống AI trong thư ục Vmain như ProCD, ProCC...vv và với AdproSD50 thì trong SDMain không cho Optimize trừ Ichimoku, Tuy nhiên bạn có thể tối ưu vòng thông qua kỹ thuật lõi của hệ thống AI như CungCauNew cho ProCC, ...vv

Các thông số có sẵn của AdproVe50 và AdproSD50 là đã được Optimize cho thị trường chứng khoán Việt Nam, có vài trường hợp cá biệt như AdproSeCCI trong thư mục VOS hoặc SDOS được tối ưu riêng biệt cho phái sinh nên bạn mở phái sinh với chỉ báo này sẽ cảm nhận tính chính xác đặc biệt của nó.

Chỉ có bản cài đặt .NetForAmibroker ở chế độ standard trở đi mới thực hiện được Optimize, ở chế độ Free sẽ cho kết quả ngẫu nhiên hoặc khôg chạy được.

Adwin

- Hướng dẫn cài đặt AdproVe50 / AdproSD50

- Hướng dẫn lấy giá mục tiêu trong 2 bộ công cụ Adpro

- Video hướng dẫn lọc tín hiệu trên bộ công cụ AdproVe50/AdproSD50